promieniowanieuvc.pl

Nasza oferta

Oferta

Oferujemy kompleksowe usługi, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm oraz instytucji. Dzięki obecności naszych pracowników pracodawcy nie muszą osobiście przeprowadzać szkoleń BHP. Nasi pracownicy z dydaktycznym podejściem przeprowadzają szkolenia wstępne oraz okresowe, w trakcie, których dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Bardzo często w trakcie przeprowadzania szkoleń BHP, nasi pracownicy posługują się sprzętem multimedialnym i opowiadają o sytuacjach, które wydarzyły się w innych zakładach pracy. Nasi pracownicy BHP reprezentują także firmy lub instytucje, które korzystają z naszych usług przed państwowymi instytucjami kontrolnymi (dla przykładu Państwową Inspekcją Pracy), formułują regulaminy korzystania z obiektów oraz stanowisk pracy, a także dokonują oceny ryzyka zawodowego. Jeżeli w trakcie dokonywania oceny ryzyka zawodowego nasi specjaliści odkryją miejsca, które tworzą zagrożenie, dokonują oni zmian, które redukują niebezpieczeństwo do absolutnego minimum. Specjaliści BHP pracujący w firmach oraz instytucjach sprawiają, że rośnie w nich poziom zaufania personelu do przełożonych oraz poprawia się atmosfera. Pracownicy dzięki temu skupiają się na solidnym wykonywaniu swoich obowiązków, czyli tym, co najważniejsze dla każdej firmy oraz instytucji. Pracodawcy z kolei mogą być spokojni dzięki naszej działalności o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także są odciążeni z wielu obowiązków.