promieniowanieuvc.pl

Szkolenia BHP dla firm

Na czym polegają usługi firmy BHP? 

Firma specjalizująca się w usługach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wspiera swoją działalnością zakłady pracy. Firmy i instytucje, które decydują się na podjęcie współpracy z firmą BHP, mają zagwarantowane szkolenie BHP pracowników (wstępne i okresowe), dokonywanie oceny ryzyka zawodowego i likwidowanie potencjalnych zagrożeń na terenie zakładu pracy, ochronę przeciwpożarową (przeglądy obiektu, sporządzanie protokołów, weryfikacja stanu technicznego sprzętu gaśniczego, instruowanie pracowników jak się zachować w razie pożaru), a także reprezentowanie firmy przed państwowymi instytucjami kontrolnymi (przykładem takiej instytucji jest Państwowa Inspekcja Pracy). Ponadto firma specjalizująca się w usługach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy formułuje regulaminy korzystania z obiektów, a także konkretnych stanowisk pracy. Dzięki tak wielopłaszczyznowym usługom specjalistów BHP pracodawcy są odciążeni i mogą skupić się na zarządzaniu firmą, a pracownicy na wydajnej pracy. Warto wspomnieć również, że pracownicy BHP w każdym zakładzie pracy sprawiają, że rośnie zaufanie zatrudnionego personelu do kadry kierowniczej. Pracownicy wiedzą, że ich zakład pracy dba o wysoki poziom bezpieczeństwa w trakcie wykonywania zawodowych obowiązków.

bhp poznań

Na czym polega ochrona przeciwpożarowa?

Ochrona przeciwpożarowa świadczona przez firmy BHP polega między innymi na przeprowadzaniu przeglądów obiektów pod kątem spełniania wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych. Ponadto pracownicy BHP weryfikują stan techniczny sprzętu gaśniczego, na przykład gaśnic. Instruowanie pracowników, w jaki sposób mają zachowywać się w razie pojawienia się zagrożenia pożarowego i przeprowadzanie w tym zakresie szkoleń jest kolejnym z obowiązków pracowników BHP. Ochrona przeciwpożarowa polega również na wyposażeniu budynku w sprzęt służący do gaszenia pożarów, naprawie i konserwacji tego sprzętu i zapewnianiu drogi ewakuacyjnej. Wszyscy pracownicy specjalizujący się w bezpieczeństwie i higienie pracy mają bardzo dużą wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dzięki czemu mogą dzielić się nią z pracownikami przedsiębiorstw oraz instytucji, które zdecydowały się na usługi BHP. Obecność pracowników BHP w przedsiębiorstwach oraz instytucjach redukuje do minimum zagrożenie pożarowe, oraz zmniejsza ryzyko dotkliwych strach w sytuacji, gdyby taki pożar się pojawił. Ochrona przeciwpożarowa jest kluczowym obszarem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.